Vòi phun li tâm của máy XP2020

Mã sản phẩm: PGXP20121

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.