Bộ phận cố định tăng sức chịu lực phía dưới của panel

mã sản phẩm: PGXP20052

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.