Cố định chân máy bay_ chân trái sau XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20092

mã sản xuất: 02-001-03959

trọng lượng: 0.162g

kích thước: 20*13*7cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Cố định chân trái sau máy bay vào thân máy

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.