Chính sách đổi trả

14-04-2021

- Tất cả hàng hóa đã mua, không áp dụng việc đổi trả hàng, mọi vấn đề hư hỏng, sai xót có lỗi của nhà sản xuất sẽ được công ty chúng tôi cam kết thực hiện tuân thủ quy trình, quy định ghi trong chính sách dịch vụ sau bán hàng, bảo hành.

- Ngoài các linh phụ kiện nằm trong diện được bảo hành, các linh, phụ kiện còn lại có tên trong danh mục hàng hóa sẽ được thay thế miễn phí trong vòng 15 ngày nếu phát hiện do lỗi của nhà sản xuất.