Vỏ khung máy bay (A0) 18P014

mã sản phẩm: PGXP20025

mã sản xuất: 02-001-02597

trọng lượng: 0.57g

kích thước: 35*10.5*22cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Giữ kết cấu tạo hình máy, khung đỡ các bộ phận khác

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.