Vỏ bảo vệ động cơ phía trên M2,M4( thuận)XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20100

mã sản xuất: 14-003-00023

trọng lượng: 0.062

kích thước: 8*10Φcm

chất liệu: nhựa

công dụng: bảo vệ động cơ phía trên M2,M4( thuận)XP 2020

 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.