Vỏ bảo vệ chống va đập động cơ XP

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.