Thư Mời Hội Thảo Cánh Đồng Công Nghệ GlobalCheck tại Lương Tài- Bắc Ninh

10-07-2024

THƯ MỜI

HỘI THẢO TRÌNH DIỄN CÁNH ĐỒNG CÔNG NGHỆ GLOBALCHECK

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, đây là điều kiện thuận lợi để kinh tế phát triển, xong lại gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

Để giải quyết vấn đề này Công ty CP Đại Thành có kết hợp với Trung tâm Khuyến Nông và Phát triển nông nghiệp Công nghệ Cao Bắc Ninh tổ chức sự kiện Hội thảo trình diễn cánh đồng công nghệ GlobalCheck nhằm thúc đẩy cơ giới hóa, tự động hóa vào trong sản xuất nông nghiệp.

THÔNG TIN HỘI THẢO CÁNH ĐỒNG CÔNG NGHỆ GLOBALCHECK

  • Thời gian: 14h30 ngày 12/07/2024
  • Vị trí: tại UBND xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Cụ thể lịch trình sự kiện “Hội thảo trình diễn cánh đồng công nghệ GlobalCheck” như sau:

Thư Mời Hội Thảo Cánh Đồng Công Nghệ GlobalCheck tại Lương Tài- Bắc Ninh

Đại Thành kính mời khách quý cùng toàn thể Bà Con quan tâm đến nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh cũng như ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tới tham gia hội thảo, sự có mặt của Quý Vị là niềm vinh dự của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về sự kiện xin vui lòng liên hệ: 0981.85.85.99

Đại Thành kính mời khách quý cùng toàn thể Bà Con quan tâm đến nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh cũng như ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tới tham gia hội thảo, sự có mặt của Quý Vị là niềm vinh dự của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về sự kiện xin vui lòng liên hệ: 0981.85.85.99