Thanh trượt đầu nối chuyển tiếp

mã sản phẩm: PGXP20047

mã sản xuất: 02-001-02950

trọng lượng: 0.013

kích thước: 12*6*2

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Nối Modul chuyển tiếp với bộ phận cố định

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.