Nắp trên bảo vệ phần đầu máy bay XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20018

mã sản xuất: 05-002-00708

trọng lượng: 0.107g

kích thước: 30*23*0.7cm

chất liệu: nhựa

công dụng: Che chắn phần đầu máy bay

 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.