Máy bơm nhu động của XP2020

Mã sản phẩm: PGXP20122

mã sản xuất: 05-002-00748

trọng lượng: 0.285g

kích thước: 18*14*9cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Tạo lực bơm hút đẩy thuốc trong hệ thống phun thuốc Tạo lực bơm hút đẩy thuốc trong hệ thống phun thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.