Máy bơm nhu động của XP2020

Mã sản phẩm: PGXP20122

Mã sản xuất: 05-002-00748

Trọng lượng: 0.285g

Kích thước: 18*14*9cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

Công dụng: Tạo lực bơm hút đẩy thuốc trong hệ thống phun thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.