Khung chống thấm nước ở bộ phận trung tâm

mã sản phẩm: PGXP20078

mã sản xuất: 02-001-03512

trọng lượng: 0.0167

kích thước: 7*6*2cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: chống thấm nước ở bộ phận trung tâm

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.