Khớp cánh ngược (M1,3) của XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20141

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.