kẹp ống dẫn thuốc (cố định ống dẫn)

mã sản phẩm: PGXP20021

mã sản xuất: 02-002-04683

trọng lượng: 0.001g

kích thước: 1Φ1cm

chất liệu: sắt

công dụng: kìm kẹp giữ ống dẫn thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.