Kẹp ống cánh tay xp2020 (trước)

Mã sản phẩm: PGXP20105

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.