Gía đỡ modul RTK gắn vào Panel

mã sản phẩm: PGXP20034

mã sản xuất: 02-001-03038

trọng lượng: 0.011g

kích thước: 10*4*2cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Nâng đỡ Modul RTK

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.