Giá đỡ của modul truyền thông 18P014

mã sản phẩm: PGXP20033

mã sản xuất: 02-001-03037

trọng lượng: 0.015g

kích thước: 11*1*0.5cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Nâng đỡ Modul truyền thông tin

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.