Giá đỡ của chân trái trước XP2020

mã sản phẩm: PGXP20090

mã sản xuất: 02-002-05241

trọng lượng: 0.023g

kích thước: 5.5*2*1cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Đỡ chân trái trước 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.