Gía cố định phía dưới ăng ten truyền dữ liệu XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20028

mã sản xuất: 02-001-02926

trọng lượng: 0.13g

kích thước: 7*4Φcm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Cố định ăng ten phía dưới vào cánh tay máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.