Giá cố định đầu nối chống nước 18P013 150

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.