Gía cố định ăng ten RTK vào cánh tay sau

mã sản phẩm: PGXP20027

mã sản xuất: 02-001-02853

trọng lượng: 0.02g

kích thước: 5.5*6*3cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Cố định ăng ten vào cánh tay máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.