Giá cố định ăng ten RTK vào cánh tay sau

Mã sản phẩm: PGXP20027

Mã sản xuất: 02-001-02853

Trọng lượng: 0.02g

Kích thước: 5.5*6*3cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

Công dụng: Cố định ăng ten vào cánh tay máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.