Gía chống va đập XP 2020 (phía trước)

mã sản phẩm: PGXP20061

mã sản xuất: 02-002-04993

trọng lượng: 0.354g

kích thước: 27*33*15cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Cố định cánh tay máy bay phía trước và chống va đập

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.