Dây liên kết rada và modul HDLS XP 2020

Mã sản phẩm: PGXP20112

mã sản xuất: 01-027-01192

trọng lượng: 0.033g

kích thước: 14*12*4.5cm

chất liệu: dây cáp

công dụng: kết nối giữa rada và modul HDLS

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.