Dây liên kết giữa bảng mạch máy bơm và đèn bay đêm

mã sản phẩm: PGXP20037

Mã sản xuất: 01-027-00609

trọng lượng: 0.0028g

kích thước: 9cm

chất liệu: Dây điện vỏ ngoài nhựa, lõi trong bằng đồng

công dụng: Cấp thông tin tín hiệu từ bảng mạch máy bơm và đèn bay đêm

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.