Dây liên kết đầu não và bảng mạch tổng (PTS)

mã sản phẩm: PGXP20115

mã sản xuất: 01-027-01117

trọng lượng: 0.033g

kích thước: 43cm

chất liệu: Dây cáp, lõi đồng, vỏ ngoài bằng nhựa

công dụng: Liên kết đầu não đến bảng mạch tổng

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.