Cụm van dưới bình thuốc 20 L( Bản ống ngoài)

mã sản phẩm: PGXP20137

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.