Cột cố định giữa vỏ bảo vệ bên ngoài & nắp che phía trên

mã sản phẩm: PGXP20020

mã sản xuất: 02-002-05227

trọng lượng: 0.005g

kích thước: 1Φ1cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Conmposite

công dụng: cố định giữa vỏ bảo vệ bên ngoài  & nắp che chắn phía trên XP2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.