Cột cố định giữa vỏ bảo vệ bên ngoài & nắp che phía trên

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.