Cánh tay dài của XP 2020 (Trục cánh tay)

mã sản phẩm: PGXP20068

mã sản xuất: 05-002-00716

trọng lượng: 0.5g

kích thước: 93*4.5 cm

chất liệu : Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Kết nối thân máy bay và động cơ, vòi phun

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.