Máy bay phun thuốc, sạ giống Globalcheck với chương trình "Thời Sự Nông Thôn" VTC16

Cập nhật lúc 15:37:23 ngày 11-08-2020

Máy bay phun thuốc, sạ giống Globalcheck với chương trình "Thời Sự Nông Thôn" VTC16