Giải pháp cơ giới hóa nông nghiệp trong kỷ nguyên số 4.0

15-12-2023

Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, Công ty Cổ Phần Đại Thành mang đến những giải pháp công nghệ cơ giới hóa trong kỷ nguyên số 4.0.