Đào tạo phi công điều khiển máy bay nông nghiệp, phun thuốc trừ sâu, BVTV

Cập nhật lúc 11:04:00 ngày 04-04-2022

Đào tạo phi công điều khiển máy bay nông nghiệp, phun thuốc trừ sâu, BVTV

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video