Máy bay phun thuốc, sạ giống, rải phân bón Globalcheck thực nghiệm tại Hậu Giang | 3 trong 1

Cập nhật lúc 13:37:49 ngày 04-04-2022

Máy bay phun thuốc, sạ giống, rải phân bón Globalcheck thực nghiệm tại Hậu Giang | 3 trong 1  

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video