Phóng sự phun thuốc sinh học BVTV trên cây Vải xuất Nhật Bản bằng máy bay nông nghiệp Globalcheck

04-04-2022

Phóng sự phun thuốc sinh học BVTV trên cây Vải xuất Nhật Bản bằng máy bay nông nghiệp Globalcheck

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video