[Khuyến nông Hậu Giang] Hội thảo hiệu quả mô hình ứng dụng máy bay phun thuốc trong sản xuất lúa

26-12-2022

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang với Công ty cổ phần Đại Thành về việc tổ chức Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng cơ giới hóa máy bay không người lái trong sản xuất lúa năm 2022.

 

Nội dung thông qua tại Hội thảo gồm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật mới cho nông dân trong tỉnh, giúp tìm giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng các cây trồng, vật nuôi chủ lực tỉnh Hậu Giang thông qua việc áp dụng công nghệ máy bay không người lái Globalcheck trong sản xuất lúa...