Máy bay phun thuốc trừ sâu bệnh vụ Xuân tại Bắc Ninh

Cập nhật lúc 00:00:00 ngày 30-11--0001

Máy bay phun thuốc trừ sâu bệnh vụ Xuân tại Bắc Ninh