Máy bay phun thuốc trừ sâu bệnh vụ Xuân tại Bắc Ninh | Máy bay nông nghiệp Globalcheck

04-04-2022

Máy bay phun thuốc trừ sâu bệnh vụ Xuân tại Bắc Ninh | Máy bay nông nghiệp Globalcheck

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video