Truyền hình Diễn Châu Trình diễn sản phẩm máy bay phun thuốc thông minh tại Diễn Châu

Cập nhật lúc 11:07:02 ngày 04-04-2022

Truyền hình Diễn Châu Trình diễn sản phẩm máy bay phun thuốc thông minh tại Diễn Châu

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video