Truyền hình Diễn Châu Trình diễn sản phẩm máy bay phun tưới thông minh tại Diễn Châu

Cập nhật lúc 00:00:00 ngày 30-11--0001

Truyền hình Diễn Châu Trình diễn sản phẩm máy bay phun tưới thông minh tại Diễn Châu