Truyền hình Diễn Châu Trình diễn sản phẩm máy bay phun tưới thông minh tại Diễn Châu

Cập nhật lúc 13:38:45 ngày 03-06-2021

Truyền hình Diễn Châu Trình diễn sản phẩm máy bay phun tưới thông minh tại Diễn Châu

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video