Chuyện Phun Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Xưa Và Nay | Máy bay nông nghiệp Globalcheck
21 / 10 / 2019
Phun thuốc bảo vệ thực vật công nghệ của thời đại 'Xưa và Nay"   Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video...
  Tiếp tục
C2000 - Máy bay không người lái lập bản đồ địa lý thông minh
21 / 10 / 2019
C2000 - Máy bay không người lái lập bản đồ địa lý thông minh, nhận diện khảo sát, nhận diện hình ảnh lập bản đồ bay   Xem thêm nhi...
  Tiếp tục
Giới thiệu về X AirCraft P20
15 / 10 / 2019
Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video Giới thiệu về X AirCraft P20 2017 trên các địa hình cây trồng và không gia...
  Tiếp tục
Hiển thị 157 đến 159 trong 159 (14 Trang)

Tin tức mới nhất