C2000 - Máy bay không người lái lập bản đồ địa lý thông minh

Cập nhật lúc 11:49:54 ngày 29-12-2020

C2000 & XMission nhận diện khảo sát, nhận diện hình ảnh lập bản đồ bay