C2000 - Máy bay không người lái lập bản đồ địa lý thông minh

Cập nhật lúc 13:45:58 ngày 03-06-2021

C2000 & XMission nhận diện khảo sát, nhận diện hình ảnh lập bản đồ bay

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video