Chuyện phun thuốc bảo vệ thực vật xưa và nay

Cập nhật lúc 11:50:39 ngày 29-12-2020

Phun thuốc bảo vệ thực vật công nghệ của thời đại 'Xưa và Nay"