Thùng làm mát Pin (thùng ngâm nước cho Pin)

mã sản phẩm: LKK066

mã sản xuất: 

trọng lượng: 

kích thước: 61.5*31.5*42.5

chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Thùng làm mát pin

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.