Thùng làm mát Pin (thùng ngâm nước cho Pin)

Mã sản phẩm: LKK066

Mã sản xuất: 

Trọng lượng: 

Kích thước: 61.5*31.5*42.5

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

Công dụng: Thùng làm mát pin

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.