Bình chứa thuốc thông minh 16L

mã sản phẩm: LKK012

mã sản xuất:

trọng lượng: 1.2

kích thước: 33.5*38.5*48cm

chất liệu: nhựa

công dụng: Đựng dung dịch thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.