Bình chứa thuốc thông minh 16L

Mã sản phẩm: LKK012

Mã sản xuất:

Trọng lượng: 1.2

Kích thước: 33.5*38.5*48cm

Chất liệu: nhựa

Công dụng: Đựng dung dịch thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.