Ăngten tần số kép 18P014 (A0)_L

Mã sản phẩm: PG3019018

Mã sản xuất: 01-003-00177

Trọng lượng: 45

Kích thước: 8*2*67   

Chất liệu: dây cáp

Công dụng: truyền tín hiệu                                                 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.