Ăngten tần số kép 18P014 (A0)_L

mã sản phẩm: PG3019018

mã sản xuất: 01-003-00177

trọng lượng: 45

kích thước: 8*2*67   

chất liệu: dây cáp

công dụng: truyền tín hiệu                                                 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.