Pin nhanh XP 2020 B13860S (pin ngâm nước)

mã sản phẩm: LKK063

mã sản xuất: 

trọng lượng: 6.96kg

kích thước: 8*11*29cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Cung cấp nguồn điện cho máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.