Pin nhanh XP 2020 B13860S (pin ngâm nước)

Mã sản phẩm: LKK063

Mã sản xuất: 

Trọng lượng: 6.96kg

Kích thước: 8*11*29cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

Công dụng: Cung cấp nguồn điện cho máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.