Module gieo hạt, bón phân phiên bản 2019

Mã sản phẩm: LKK054

Mã sản xuất: 

Trọng lượng: 4.8kg

Kích thước: 61.5*40*26.5

Chất liệu: nhựa

Công dụng: Phân chia và giải hạt giống 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.