Máy bay phun thuốc BVTV tại Thuận Thành, Bắc Ninh Globalcheck | Máy bay nông nghiệp Globalcheck

04-04-2022

Máy bay phun thuốc BVTV tại Thuận Thành, Bắc Ninh Globalcheck

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video