Máy bay phun thuốc BVTV tại Thuận Thành, Bắc Ninh Globalcheck | Máy bay nông nghiệp Globalcheck

Cập nhật lúc 11:11:17 ngày 04-04-2022

Máy bay phun thuốc BVTV tại Thuận Thành, Bắc Ninh Globalcheck

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video