Trình diễn máy bay không người lái bảo vệ thực vật P20

04-04-2022

Máy bay không người lái bảo vệ thực vật P20 - Video trình diễn bay đồng loạt với phiên bản PG20-2017 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video