Kim điều tiết thuốc ra ở miệng bình thuốc

Mã sản phẩm: LKK027

Mã sản xuất: 02-001-02675

Trọng lượng: 1.11g

Kích thước: Ø0.6*3cm

Chất liệu: nhựa

Công dụng: Kim điều tiết thuốc ra ở miệng bình thuốc

 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.