Dây nhu động trong bình P20/30 2019

Mã sản phẩm: LKK021

Mã sản xuất: 14-002-00174

Trọng lượng: 0.03

Kích thước: 35Φ1cm

Chất liệu: nhựa

Công dụng: Dẫn thuốc vào ra bình thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.