Đầu kết nối bình thuốc và bộ phận bơm 2019 (P20/P30)

Mã sản phẩm: LKK083

Mã sản xuất: 

Trọng lượng: 0.01

Chất liệu: nhựa

Kích thước: 5Φ1.4cm

Công dụng: Kết nối dẫn thuốc từ máy rót thuốc vào bình thuốc bản 2018

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.