Đầu kết nối bình thuốc và bộ phận bơm 2019 (P20/P30)

mã sản phẩm: LKK083

mã sản xuất: 

trọng lượng: 0.01

chất liệu: nhựa

kích thước: 5Φ1.4cm

công dụng: Kết nối dẫn thuốc từ máy rót thuốc vào bình thuốc bản 2018

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.